Set ăn chính

 Sườn non lúc lắc  Sườn non lúc lắc
35,000₫
 Tàu hủ nhồi thịt sốt cà  Tàu hủ nhồi thịt sốt cà
35,000₫
 Phi lê cá nướng muối ớt  Phi lê cá nướng muối ớt
35,000₫
 Gà xào cà ri sả ớt  Gà xào cà ri sả ớt
35,000₫